Human Resources Management Division Human Resources Management Division
กองบริหารงานบุคคล กองบริหารงานบุคคล
TH | EN
หน้าหลักติดต่อเรา
นายอัครา แก้วแสง (ตำแหน่ง บุคลากรปฏิบัติการ)นายอัครา  แก้วแสง
ตำแหน่ง บุคลากรปฏิบัติการ
 • กรอบอัตรากำลังข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
 • การสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน และลูกจ้างชาวต่างประเทศ
 • การบันทึกและแก้ไขข้อมูลประวัติบุคลากรสายวิชาการ ตำแหน่งทางสายงาน ตำแหน่งบริหาร การออกรหัสพนักงาน และอื่นๆ ในระบบ MIS และ ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-office) 
 • การตรวจสอบประวัติพิมพ์ลายนิ้วมือ และการตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา
 • การทดลองปฏิบัติงาน การต่อสัญญาจ้าง และการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกระยะเวลาสี่ปีของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ และการต่อสัญญาจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศ
 • การปรับค่าตอบแทนตามวุฒิ
 • การลาออก การโอน การย้าย การเปลี่ยนตำแหน่งบุคลากร การเปลี่ยนประเภทเงินค่าตอบแทน ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
 • เงินชดเชยการออกจากงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
 • ฐานข้อมูลพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
 • รายงานข้อมูลพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน และลูกจ้างชาวต่างประเทศ ต่อหน่วยงานภายในและภายนอก
 • ตรวจสอบและให้ข้อมูลวันบรรจุเข้าปฏิบัติงานและอัตราเงินเดือนที่ได้รับก่อนการพิมพ์หนังสือรับรอง
 • การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่
 • ดูแลระบบเว็บไซต์ประจำกองบริหารงานบุคคล
 • รับผิดชอบตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
 • การประกันคุณภาพการศึกษา
 • งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
slot deposit pulsa http://www.periodicos.letras.ufmg.br/files/journals/4/articles/23052/submission/original/23052-1125639881-2-SM.html http://arc.salleurl.edu/develop/slot-deposit-pulsa/ https://chihuahuacapital.mpiochih.gob.mx/solicitudes/slot-gacor-gampang-menang/ https://journal.iseo.edu.mx/files/journals/1/articles/113/63225cd7b3826.html https://jnmc.com.np/files/journals/1/articles/119/6291b77025109.html https://www.beritarajaku.com/slot-gacor/ https://sites.google.com/view/9-daftar-bocoran-slot-gacor Slot Dana slot online slot hoki slot gacor slot pulsa judi online situs slot deposit dana slot deposit pulsa situs slot gacor slot88