Human Resources Management Division Human Resources Management Division
กองบริหารงานบุคคล กองบริหารงานบุคคล
TH | EN
หน้าหลักติดต่อเรา
นางวนาพร ศรียา (ตำแหน่ง บุคลากรปฏิบัติการ)

  • การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ
  • ฐานข้อมูลข้าราชการ และลูกจ้างประจำ 50 ช่อง (ส่ง สป. อว.)
  • การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตราและเหรียญจักรพรรดิมาลา (ข้าราชการที่ปฏิบัติราชการครบ 25 ปี/ ข้าราชการ/ ลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการ/ผู้ทรงคุณวุฒิในสภามหาวิทยาลัย), ใบกำกับเครื่องราชย์, การขอพระราชทานภาพถ่าย
  • บัญชีถือจ่ายเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ (ฐานข้อมูลจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง)
  • การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ
  • การลงเงินเดือนใน ก.พ.7 ของข้าราชการฯ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ของรอบการประเมินฯ
  • บัญชีสรุปสถิติการลาของข้าราชการสำนักงานอธิการบดี บุคลากรกองบริหารงานบุคคล รวบรวมสรุปบัญชีของข้าราชการฯ ลูกจ้างประจำ พนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานราชการของทุกหน่วยงาน เสนอมหาวิทยาลัยและสรุปการลาของบุคลากรทุกประเภทเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนแต่ละรอบการประเมินฯ
  • จัดเก็บลายนิ้วมือ ปรับปรุงลายนิ้วมือ ดึงข้อมูลการลงนามปฏิบัติราชการ (สแกนลายนิ้วมือ) เข้า-ออก ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
  • ตรวจสอบและให้ข้อมูลวันบรรจุเข้าปฏิบัติงานและอัตราเงินเดือนที่ได้รับก่อนการพิมพ์หนังสือรับรอง
  • งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
slot deposit pulsa http://www.periodicos.letras.ufmg.br/files/journals/4/articles/23052/submission/original/23052-1125639881-2-SM.html http://arc.salleurl.edu/develop/slot-deposit-pulsa/ https://chihuahuacapital.mpiochih.gob.mx/solicitudes/slot-gacor-gampang-menang/ https://journal.iseo.edu.mx/files/journals/1/articles/113/63225cd7b3826.html https://jnmc.com.np/files/journals/1/articles/119/6291b77025109.html https://www.beritarajaku.com/slot-gacor/ https://sites.google.com/view/9-daftar-bocoran-slot-gacor Slot Dana slot online slot hoki slot gacor slot pulsa judi online situs slot deposit dana slot deposit pulsa situs slot gacor slot88