Human Resources Management Division Human Resources Management Division
กองบริหารงานบุคคล กองบริหารงานบุคคล
TH | EN
หน้าหลักติดต่อเรา
นางสาวนวพร ไกรสุขุม (ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ)

 • การสืบสวนข้อเท็จจริง
 • การสอบสวนวินัย
 • การสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
 • การสอบจรรยาบรรณ
 • งานเกี่ยวกับคดีปกครอง คดีแพ่ง คดีอาญา คดีอนุญาโตตุลาการ
 • การสอบสวนถ้อยคำทายาท
 • การสอบข้อเท็จจริงข้าราชการที่ยื่นเรื่องขอรับค่าเช่าบ้าน
 • การร่าง/ตรวจร่าง ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคำสั่ง
 • การร่าง/ตรวจร่าง MOU
 • การทวงหนี้ของมหาวิทยาลัย
 • นิติกรรมและสัญญาต่าง ๆ
 • ข้อหารือในประเด็นข้อกฎหมาย
 • ฐานข้อมูลงานวินัย
 • อุทธรณ์ – ร้องทุกข์
 • รับผิดชอบตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
 • งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
slot deposit pulsa http://www.periodicos.letras.ufmg.br/files/journals/4/articles/23052/submission/original/23052-1125639881-2-SM.html http://arc.salleurl.edu/develop/slot-deposit-pulsa/ https://chihuahuacapital.mpiochih.gob.mx/solicitudes/slot-gacor-gampang-menang/ https://journal.iseo.edu.mx/files/journals/1/articles/113/63225cd7b3826.html https://jnmc.com.np/files/journals/1/articles/119/6291b77025109.html https://www.beritarajaku.com/slot-gacor/ https://sites.google.com/view/9-daftar-bocoran-slot-gacor Slot Dana slot online slot hoki slot gacor slot pulsa judi online situs slot deposit dana slot deposit pulsa situs slot gacor slot88