Human Resources Management Division Human Resources Management Division
กองบริหารงานบุคคล กองบริหารงานบุคคล
TH | EN
หน้าหลักติดต่อเรา
การเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน) ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 1/2564
13 พฤษภาคม 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ปิดทำการชั่วคราว จนถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2564  โดยจะแจ้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน) ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 1/2564  ในวันที่ 15 มิถุนายน 2564  
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  Line ID: 0853213418