Human Resources Management Division Human Resources Management Division
กองบริหารงานบุคคล กองบริหารงานบุคคล
TH | EN
หน้าหลักติดต่อเรา
นางสุธีรา ศรีโสภา (ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ)นางสุธีรา  ศรีโสภา
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
 
 • ดำเนินงานรับ - ส่งหนังสือทั้งภายในและภายนอกของกองบริหารงานบุคคล ได้แก่ บันทึกข้อความ คำสั่ง ประกาศ และแจ้งเวียนหนังสือทุกประเภท หรือนำส่งแฟ้มเสนอพิจารณาลงนาม
 • ช่วยงานการจัดประชุมทุกประเภทของบุคลากรภายในกองบริหารงานบุคคล
 • งานการเงิน บัญชี พัสดุ และงบประมาณ
 • งานการประกันคุณภาพการศึกษา
 • งานการจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • งานการจัดการความรู้ (KM)
 • การอออกหนังสือรับรองให้กับบุคลากรทุกประเภทของมหาวิทยาลัย
 • ดำเนินการเรื่องข้าราชการพลเรือนดีเด่น และ การเลือกตั้งสภา
 • ดูแลระบบเว็บไซต์ประจำกองบริหารงานบุคคล
 • นำใบลงนามปฏิบัติราชการของคณาจารย์ และข้าราชการฯ (สายสนับสนุน) ในส่วนของคณะไปวางที่ห้องศูนย์ข้อมูล และในส่วนของสำนักงานอธิการบดี ไปวางหน้าห้องสำนักงานอธิการบดี
 • รับผิดชอบตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
 • งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
slot deposit pulsa http://www.periodicos.letras.ufmg.br/files/journals/4/articles/23052/submission/original/23052-1125639881-2-SM.html http://arc.salleurl.edu/develop/slot-deposit-pulsa/ https://chihuahuacapital.mpiochih.gob.mx/solicitudes/slot-gacor-gampang-menang/ https://journal.iseo.edu.mx/files/journals/1/articles/113/63225cd7b3826.html https://jnmc.com.np/files/journals/1/articles/119/6291b77025109.html https://www.beritarajaku.com/slot-gacor/ https://sites.google.com/view/9-daftar-bocoran-slot-gacor Slot Dana slot online slot hoki slot gacor slot pulsa judi online situs slot deposit dana slot deposit pulsa situs slot gacor slot88